Please wait

Main img

Sponsors

Our sponsors

Section header break

We'd like to say a great big thank you to our wonderful partners, without your support our Festival simply wouldn't happen. It allows us to continue in its quest to not only provide our attendees to the Festival with a fun and exciting time but to continue giving back to our local community.

Sponsors

Supporters

Be part of Bitola Outdoor Festival

Members from across the city’s outdoor clubs, groups, and businesses are coming together to offer a unique program of events. So, whether it’s watching, participating, trying something for the very first time or supporting us, there are lots of opportunities for everyone to get involved.

ПРАВИЛНИК ЗА УЧЕСТВО НА НАСТАНОТ “Bitola outdoor festival “
Член 1
Секој учесник пред стартот потпишува поединечна изјава во која изјавува дека возењето на МТБ турата, планинарската тура, се на сопствена одговорност и дека ќе ги почитува правилата за учество и протоколите за своја изаштита и заштита на другите од вирусот Corona ili Covid објавени страна на организаторот. Целокупната одговорност е на страна на учесникот. Изјавата е валиден документ со кој организаторот може да ја потврди пред надлежни органи.
Член 2
Секој учесник треба да има со себе комплетна велосипедска опрема (кацига, заштитни ракавици, соодветна облека за возење и сл.). Возењето без кацига е на одговорност на учесникот. Организаторот на стартот на турата им соопштува на учесниците за правилата за носење на кацига. Исто така потребна е соодветна психовизичка подготвеност за планинарскте тури, исхраната е од ранец, вода најмалку 1.л. и планинарска опрема согласно временските прилики и најавена временска прогноза.
Член 3
Секој учесник треба да има со себе комплетна планинарска опрема (соодветен ранец,добри чевли, соодветна облека за заштита од ветер и дожд, храна,вода најмалку 1.л. заштита од сонце). Учеството без комплетна опрема е на одговорност на учесникот. Организаторот на стартот на турата им соопштува на учесниците за правилата . Исто така за планинарскте турив е потребна е соодветна психовизичка подготвеност.
Член 4
Организаторот не превзема никаква одговорност во случај на кражба или оштетување на личните предмети на учесниците во зоната на ски центарот Ниже поле и надвор од неа, затоа ги советува сите учесници да ги носат вредните предмети со себе.
Член 5
Учесниците прифаќаат да бидат дел од снимениот материјал (фотографии, видеа и сл) со кои подоцна организаторот ќе може да ги употреби за сопствени цели (снимање на документарци, видео клипови за настанот и сл.)
Член 6
Организаторите го задржуваат правото да направат измени на планот и програмата, особено ако тоа е поради временските прилики и безбедносни причини.
Сo пополнување на пријавата се пријавувам за фестивалот “Bitola outdoor festival “, кој ќе се одржи на ден 16.08.2020 година и изјавувам дека под полна одговорност ги прифаќам правилата на организаторот на овој настан, пропишани со правилникот кој е објавен на нивната веб страна и истите ги прочитав при извршената регистрација.Изјавувам дека се чувствувам физички и психички способен/-на, здрав/-а, што значи дека немам проблеми поради кои би можел да биде оневозможен/-а да учествувам во активностите од програмата на “Bitola outdoor festival “ Секое учество е на сопствена одговорност.

UK icon MK icon